Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valmius- ja turvallisuuslautakunta
Pöytäkirja 07.03.2023/Pykälä 7


890/03.02.00/2023

 

 

 

Valmius- ja turvallisuuslautakunta 07.03.2023 § 7

 

§ 7

Hyvinvointialueneuvotteluprosessin tilannekatsaus

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Ihamäki Veli-Pekka

 

 

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Ihamäki Veli-Pekka

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Valmius- ja turvallisuuslautakunta päätti

1. merkitä tiedoksi annetun tilannekatsauksen ja

2. seurata hyvinvointialueneuvottelujen valmistelua ja antaa evästyksiä valmisteluun.

 

 

 

 

Selostus 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan valmius- ja turvallisuuslautakunnan tehtäviin kuuluu mm. seurata ja arvioida pelastustoimen palvelujen lainmukaisuutta, vaikuttavuutta, palvelutason toteutumista sekä raportoida asiasta aluehallitukselle vuosittain, sekä lausua aluehallitukselle vuosittaisesta selvityksestä pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta.

 

Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) 10 § mukaisesti sisäministeriö neuvottelee erikseen kunkin hyvinvointialueen kanssa vuosittain hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen kuuluvien pelastustoimen tehtävien toteuttamisesta. Valtiovarainministeriö osallistuu neuvotteluihin. Neuvottelujen tarkoituksena on yhteisen tilannekuvan tarkastelu, hyvinvointialueen järjestämistehtävän strategisen tason ohjaus erityisesti 8 §:ssä tarkoitetut pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet huomioiden sekä ministeriöiden ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön edistäminen. Sosiaali- ja terveystoimen järjestämislaissa (612/2021) 24 § on vastaava, käytännössä samansanainen pykälä STM:n ja hyvinvointialueiden välisistä neuvotteluista.

 

Vuoden 2023 hyvinvointialueneuvottelut käydään kaksi kertaa, koska vuoden 2022 neuvottelut siirtyivät keväälle 2023. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen neuvottelut käydään tiistaina 21.3.2023. Neuvottelut ovat samanaikaisesti sekä pelastustoimen että sosiaali- ja terveystoimen järjestämislakien tarkoittamat neuvottelut, eli mukana on kolme ministeriötä (STM, SM ja VM). Vuoden 2023 maaliskuun neuvottelu toimii harjoituskierroksena syksyn varsinaisia hyvinvointialueneuvotteluja varten.

 

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria