Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 08.03.2023/Pykälä 15


256/01.01.01/2022

 

 

 

Tarkastuslautakunta 08.03.2023 § 15

 

§ 15

Arviointipäällikön viransijaisten määrääminen toistaiseksi

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Talala Sanna-Mari

 

 

Päätösehdotus Arviointipäällikkö Rosvall Matti

 

Tarkastuslautakunta päättää, että arviointipäällikön ollessa esteellinen tai estynyt hoitamasta virkaansa, toimii sijaisena seuraava viranhaltija: arviointiasiantuntija Katriina Niemelä

 

Käsittely 

Arviointiasiantuntija Katriina Niemelä poistui esteellisenä kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn aloittamista klo 18.40 (esteellisyyden peruste: hallintolaki 28.1 § kohta 1).

 

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen johtaville viranhaltijoille on tarve nimetä sijainen mahdollisten esteellisyyksien ja poissaolojen ajaksi. Asian valmistelun aikana on kuultu hallintolain (434/2003) 34.1 §:n mukaisesti arviointipäällikköä ja sijaiseksi nimettävää siitä, kuinka sijaisuus tulisi järjestää.

 

Toimivalta

 

Hallintosäännön § 129 kohdan 1 mukaisesti ulkoisen tarkastuksen yksikköä johtavan viranhaltijan osalta tarkastuslautakunta määrää avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja viransijaisen.

 

Edellä mainitun perusteella tarkastuslautakunta päättää arviointipäällikön sijaisesta.

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria