Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 31.10.2022 klo 11:00 - 14:49

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
152   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
153   Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens arbetsordning och val av protokolljusterare
154   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
155   Föredragandens aktualitetsöversikt
156   Västra Nylands välfärdsområdes budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023-2025
157 Klientavgifter inom social- och hälsovården från och med den 1 januari 2023 (VOF)
158 Beslut om tjänster som produceras med servicesedlar
159 Godkännande av principerna för finansierings- och placeringsverksamheten (VOF)
160 Mottagande av personalen som överförs till Västra Nylands välfärdsområde (VOF)
161 Inrättande av vissa tjänster
162 Mottagning av aktier i Landskapens lokalcentral Ab och godkännande av aktieägaravtalet
163   Begäran om omprövning av välfärdsområdesdirektörens beslut § 37 om val av servicelinjedirektören för riktade tjänster för barn och unga inom tjänsterna för barn, unga och familjer
164   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (VOF)
165   Meddelanden
166   Godkännande av principerna för bestämmande av hyran i hyresavtalen enligt 22 § i införandelagen, OJUSTERAD, protokollet i fråga om § 166 justeras vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträde 21.11.2022

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Rehn-Kivi Veronica medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Blom Urho ersättare
Hertell Sirpa ersättare
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Ihamäki Veli-Pekka räddningsdirektör
Kuukka Tommi beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar
Moisala Jarno beredningsdirektör, förvaltning och upphandling, sekreterare
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Rajahalme Ville beredningsdirektör, ekonomi
Sarekoski Kimmo beredningsdirektör, personal
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus projektchef, teknisk sekreterare
Aitkoski Eero projektchef
Jansson Hermanni projektchef
Norros Anu projektchef

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet i fråga om § 152 -165
Alkaen 09.11.2022