Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 12.12.2022 klo 11:00 - 13:28

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
192   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
193   Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens arbetsordning och val av protokolljusterare
194   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
195   Föredragandens aktualitetsöversikt
196 Godkännande av en upphandlingsanvisning
197 Ändring av förvaltningsstadgan (VOF)
198   Ansökan om medlemskap i Centralförbundet för Barnskydd
199   Utseende av en representant till HUS-sammanslutningens stämma den 14 december 2022 och handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma
200 Inrättande av vissa tjänster
201 Godkännande av ett avtal om skötseln av de åtgärder som hänför sig till avslutande av funktionerna vid Kårkulla samkommun
202 Överenskommelse om delning av samkommunen Etevas tillgångar och skulder samt avtal om åtgärder som hänför sig till avslutande av samkommunens funktioner
203   Behandling av begäran om omprövning av välfärdsområdesdirektörens beslut den 21 november 2022 § 74 om ordinarie tillsättning av tjänsten som lokaldirektör
204   Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Cederlöf Karin ersättare
Hertell Sirpa ersättare
Nores Mia ersättare
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Suominen Milla ungdomsfullmäktiges representant
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Ihamäki Veli-Pekka räddningsdirektör
Kortelainen Emilia
Kuukka Tommi direktör för digitala tjänster
Moisala Jarno förvaltningsdirektör, sekreterare
Mustakari Anu linjedirektör, gemensamma hälsovårdstjänster
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Rajahalme Ville ekonomidirektör
Sarekoski Kimmo personaldirektör
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Virtanen Toni projektchef
Hirvilammi Markus projektchef, teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 21.12.2022