Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2022 klo 17:30 - 21:24

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
85   Aluevaltuuston kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
86   Aluevaltuuston työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
87   Katsaus ajankohtaisiin asioihin
88 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman hyväksyminen
89 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen
90 Suunnitelmapoistojen perusteiden hyväksyminen
91 Tilintarkastuspalvelujen hankinta
92 Hallintosäännön tarkistaminen
93 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle siirtyviä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen sopimuksia ja vastuita koskeva selvitys
94 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyväksi ilmoitetun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevan irtaimen omaisuuden selvitys
95 Koontivastauksen antaminen osaan vuonna 2022 jätettyihin valtuustoaloitteisiin
96   Eron myöntäminen luottamustoimesta
97 Aluevaltuuston kokouksessa jätetyt aloitteet

Osallistuja Tehtävä
Hyrkkö Saara 1. varapuheenjohtaja
Vuornos Henrik 2. varapuheenjohtaja
Guzenina Maria 3. varapuheenjohtaja
Aavaparta Tiina valtuutettu
Ahjoniemi Heli valtuutettu
Aintila Anna valtuutettu
Aittakumpu Birgit valtuutettu
Alaviiri Kaisa valtuutettu
Backman Ralf valtuutettu
Castrén Heidi valtuutettu
Cederlöf Karin valtuutettu
Ekholm Torbjörn valtuutettu
Felipe Sini valtuutettu
Frantsi-Lankia Marjut valtuutettu
Grönberg Cia valtuutettu
Grönroos Simo valtuutettu
Haapaniemi Timo valtuutettu
Havu Isto valtuutettu
Hiila Eeva valtuutettu
Hiilamo Henna valtuutettu
af Hällström Nina valtuutettu
Juvonen Arja valtuutettu
Järvenpää Kaarina valtuutettu
Kajava Henna valtuutettu
Karimäki Johanna valtuutettu
Karjalainen Tapio valtuutettu
Katainen Mervi valtuutettu
Kauma Pia valtuutettu
Kivekäs Liisa valtuutettu
Knaapi Emilia valtuutettu
Kokko Elina valtuutettu
Koponen Noora valtuutettu
Laakso Ville valtuutettu
Laiho Mia valtuutettu
Laine Aino valtuutettu
Laitinen Veli-Matti valtuutettu
Lassus Johan valtuutettu
Leivo Tomi valtuutettu
Marttila Helena valtuutettu
Mollgren Satu valtuutettu
Mykkänen Kai valtuutettu
Myllyniemi Markus valtuutettu
Mönttinen Ari valtuutettu
Noro Tiina valtuutettu
Partanen Henna valtuutettu
Pelkonen Anna valtuutettu
Piirtola Mikko valtuutettu
Purra Riikka valtuutettu
Rehn-Kivi Veronica valtuutettu
Rukko Anna valtuutettu
Räf Marika valtuutettu
Räsänen Joona valtuutettu
Sahiluoma Anna valtuutettu
Salovaara Taru valtuutettu
Sammallahti Tere valtuutettu
Seppälä Peppi valtuutettu
Sistonen Markku valtuutettu
Skaffari Laura valtuutettu
von Smitten Karl valtuutettu
Thure-Toivanen Tiina valtuutettu
Uotila Kari valtuutettu
Uusitalo Arja valtuutettu
Vehmanen Emma-Stina valtuutettu
Wejberg Otto valtuutettu
Westerholm Anita valtuutettu
Wickström Henrik valtuutettu
Viljanen Eerikki valtuutettu
Värmälä Johanna valtuutettu
Ampuja Ari varavaltuutettu
Dookie Gyan varavaltuutettu
Elo Simon varavaltuutettu
Jaatinen Anja varavaltuutettu
Kjerin Ulf varavaltuutettu
Kurri Vanessa varavaltuutettu
Laaksonen Merja varavaltuutettu
Malme Laura varavaltuutettu
Meurman Kristian varavaltuutettu
Nevanlinna Risto varavaltuutettu
Saari Leena varavaltuutettu
Pajuoja Matti aluehallituksen edustaja
Suominen Milla nuorisovaltuuston edustaja
Männikkö Olli vanhusneuvoston puheenjohtaja
Svahn Sanna hyvinvointialuejohtaja
Ahlström Mari palvelualuejohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Anttila Eliisa valmistelujohtaja, viestintä ja osallisuus
Hokkanen Timo palvelualuejohtaja, vammaispalvelut
Ihamäki Veli-Pekka pelastusjohtaja
Koskela Jaana palvelulinjajohtaja, erikoissairaanhoidon ohjaus
Kuukka Tommi valmistelujohtaja, ICT ja digi
Markkanen Kimmo valmistelujohtaja, pelastustoimi ja ensihoito
Paananen Markus palvelualuejohtaja, yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut
Palmroos Ulla valmistelujohtaja, henkilöstö
Pälve Matias palvelutuotannon johtaja
Rajahalme Ville talousjohtaja
Sarekoski Kimmo henkilöstöjohtaja
Suhonen Pekka projektipäällikkö, asiakasmaksut
Suominen Tuula palvelualuejohtaja, ikääntyneiden palvelut
Syrjänen Markus konsernipalvelujen johtaja
Hirvilammi Markus projektipäällikkö, tekninen sihteeri

Nähtävilläolo
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa
Alkaen 23.12.2022