Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 21.06.2022 klo 15:00 - 17:51

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
73   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
74   Godkännande av arbetsordningen och val av protokolljusterare
75   Aktualitetsöversikt
76   Förordnande av vikarier under välfärdsområdesdirektörens semester
77   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
78   Införande av personalförmåner
79   Val av serviceområdesdirektör för tjänster för barn, unga och familjer
80   Val av serviceområdesdirektör för tjänster för äldre
81   Val av serviceområdesdirektör för funktionshinderservicen
82   Val av serviceområdesdirektör för gemensamma social- och hälsovårdstjänster
83   Val av direktör för koncerntjänsterna
84   Val av direktör för serviceproduktionen
85   Transporter enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen i omställningsfasen

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Hukari Hanna medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Myllyniemi Markus medlem
Pajuoja Matti medlem
Rehn-Kivi Veronica medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Backman Ralf ersättare
Cederlöf Karin ersättare
Rukko Anna ersättare
Värmälä Johanna ersättare
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Sanna Svahn välfärdsområdesdirektör
Jaana Koskela beredningsdirektör, gemensamma tjänster och integrationer
Kimmo Sarekoski beredningsdirektör, personal
Ville Rajahalme beredningsdirektör, ekonomi
Pasi Ojaniemi beredningsdirektör, stödtjänster
Eliisa Anttila beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Jarno Moisala beredningsdirektör, sekreterare
Markus Hirvilammi projektchef, teknisk sekreterare
Syrjänen Markus expert, stöd för förändringsdirektören
Autio Anu projektipäällikkö

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 28.06.2022