Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 117


144/00.00.01/2022

 

 

 

Välfärdsområdesstyrelsen 12.09.2022 § 117

 

 

§ 117

Tillsättande av ungdomsfullmäktige för mandattiden den 1 november 2022-den 29 februari 2024

 

Beredning och upplysningar:

Syrjänen Markus

Moisala Jarno

 fornamn.efternamn@luvn.fi

 

Förslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar tillsätta ett ungdomsfullmäktige för mandattiden den 1 november 2022-den 29 februari 2024 enligt följande:

- Esbo stad, fem (5) ledamöter

1:a ledamoten Juho Virolainen
2:a ledamoten Leevi Jantunen
3:e ledamoten Milla Suominen
4:e ledamoten Aaron Komulainen
5:e ledamoten Pauli Rantatupa

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Iiro Nieminen
2:a ersättaren Vivianne Salmi
3:e ersättaren Tapio Heikkola
4:e ersättaren Alfred Hoxha
5:e ersättaren Hans Weurlander

- Hangö stad, en (1) ledamot

1:a ledamoten Micelle Hyvärinen

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Artur Ergyun

- Ingå kommun, en (1) ledamot

1:a ledamoten Fanny Määttä

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Valtteri Miettinen

- Högfors stad, en (1) ledamot

1:a ledamoten Oona Vaakanainen

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Alisa Halme

- Grankulla stad, en (1) ledamot

1:a ledamoten Ava Lindfors

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Eva Sundberg

- Kyrkslätts kommun, tre (3) ledamöter

1:a ledamoten Mette Heinonen
2:a ledamoten Nuppu Rissanen
3:e ledamoten Sandra Kari

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Kaspar Varik
2:a ersättaren Werner Wartiainen
3:e ersättaren Noel Gustafsson

- Lojo stad, tre (3) ledamöter

1:a ledamoten Aaron Keinänen
2:a ledamoten Sami Ibrahim
3:e ledamoten Vilhelmiina Saukkola

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Valtteri Skog
2:a ersättaren Heidi Siipo
3:e ersättaren Kristian Lindström

(Lojo stadsstyrelse fastställer ledamotsvalen vid sitt sammanträde den 19 september 2022)

- Raseborgs stad, två (2) ledamöter

1. Edith Spitz
2. Agnes Kvarnström

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning::

1:a ersättaren Robbie Nylund
2:a ersättaren Elina Martikainen

- Sjundeå kommun, en (1) ledamot

1:a ledamoten Sisu Nivalainen

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Nea Helskä

- Vichtis kommun, två (2) ledamöter

1:a ledamoten Andreas Dimitriou
2:a ledamoten Angelina Morozyuk

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Karo Marno
2:a ersättaren Tyyne Rintamäki

Dessutom beslutar välfärdsområdesstyrelsen

1. att ungdomsfullmäktige utser en ordförande och två vice ordförande inom sig, och

2. konstatera att ungdomsfullmäktige behandlar de personändringar som sker under mandatperioden i de fall då en ledamot av ungdomsfullmäktige har avstått från sitt uppdrag eller inte längre uppfyller valbarheten och kommunens motsvarande påverkansorgan eller något annat organ har valt en ny representant i stället för ledamoten i ungdomsfullmäktige för återstoden av mandatperioden.

 

Behandling 

Under behandlingen ändrade föredraganden sitt förslag enligt följande:

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar tillsätta ett ungdomsfullmäktige för mandattiden den 1 november 2022-den 29 februari 2024 enligt följande:

 

- Esbo stad, fem (5) ledamöter

 

Ledamot Juho Virolainen

Ledamot Leevi Jantunen

Ledamot Milla Suominen

Ledamot Aaron Komulainen

Ledamot Pauli Rantatupa

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Iiro Nieminen

2:a ersättaren Vivianne Salmi

3:e ersättaren Tapio Heikkola

4:e ersättaren Alfred Hoxha

5:e ersättaren Hans Weurlander

 

- Hangö stad, en (1) ledamot

 

Ledamot Micelle Hyvärinen

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Artur Ergyun

 

- Ingå kommun, en (1) ledamot

 

Ledamot Fanny Määttä

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Valtteri Miettinen

 

- Högfors stad, en (1) ledamot

 

Ledamot Oona Vaakanainen

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Alisa Halme

 

- Grankulla stad, en (1) ledamot

 

Ledamot Ava Lindfors

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Eva Sundberg

 

- Kyrkslätts kommun, tre (3) ledamöter

 

Ledamot Mette Heinonen

Ledamot Nuppu Rissanen

Ledamot Sandra Kari

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Kaspar Varik

2:a ersättaren Werner Wartiainen

3:e ersättaren Noel Gustafsson

 

- Lojo stad, tre (3) ledamöter

 

Ledamot Aaron Keinänen

Ledamot Sami Ibrahim

Ledamot Vilhelmiina Saukkola

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Valtteri Skog

2:a ersättaren Heidi Siipo

3:e ersättaren Kristian Lindström

 

 (Lojo stadsstyrelse fastställer ledamotsvalen vid sitt sammanträde den 19 september 2022)

 

- Raseborgs stad, två (2) ledamöter

 

Ledamot Edith Spitz

Ledamot Agnes Kvarnström

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Robbie Nylund

2:a ersättaren Elina Martikainen

 

- Sjundeå kommun, en (1) ledamot

 

Ledamot Sisu Nivalainen

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Nea Helskä

 

- Vichtis kommun, två (2) ledamöter

 

Ledamot Andreas Dimitriou

Ledamot Angelina Morozyuk

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Karo Marno

2:a ersättaren Tyyne Rintamäki

 

Dessutom beslutar välfärdsområdesstyrelsen

 

1. att ungdomsfullmäktige utser en ordförande och två vice ordförande inom sig, och

 

2. konstatera att ungdomsfullmäktige behandlar de personändringar som sker under mandatperioden i de fall då en ledamot av ungdomsfullmäktige har avstått från sitt uppdrag eller inte längre uppfyller valbarheten och kommunens motsvarande påverkansorgan eller något annat organ har valt en ny representant i stället för ledamoten i ungdomsfullmäktige för återstoden av mandatperioden.

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände föredragandens ändrade förslag enhälligt.

 

Redogörelse 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade den 6 juni 2022 § 67 be Esbo stad, Grankulla stad, Hangö stad, Högfors stad, Ingå kommun, Kyrkslätts kommun, Lojo stad, Raseborgs stad, Sjundeå kommun och Vichtis kommun att utse sina kandidater till ungdomsfullmäktige för Västra Nylands välfärdsområde före den 31 augusti 2022.

 

Enligt 41 § i förvaltningsstadgan ska välfärdsområdesstyrelsen inrätta de påverkansorgan som anges i lagen om välfärdsområden och sörja för deras verksamhetsförutsättningar.

 

Bilaga

 

 

 

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

 

 

För kännedom

 

 

 

 

Beslutshistoria

 

Välfärdsområdesstyrelsen 06.06.2022 § 67

 

 

§ 67

 

Beredning och upplysningar:

 

 fornamn.efternamn@luvn.fi

 

Förslag Förändringsdirektör Sanna Svahn

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. att ungdomsfullmäktige består av 20 ledamöter, varav ungdomsfullmäktige väljer en ordförande och en vice ordförande. Ledamöterna väljs från kommunerna enligt följande: Esbo fem (5) ledamöter, Grankulla en (1) ledamot, Hangö en (1) ledamot, Högfors en (1) ledamot, Ingå en (1) ledamot, Kyrkslätt tre (3) ledamöter, Lojo tre (3) ledamöter, Raseborg två (2) ledamöter, Sjundeå en (1) ledamot samt Vichtis två (2) ledamöter. För de ordinarie ledamöterna väljs kommunspecifika ersättare som kallas in i inträdesordning. Antalet ersättare kan vara högst lika stort som antalet ordinarie ledamöter som har utsetts från kommunen;

2. att ungdomsfullmäktiges första mandatperiod är 1.11.2022-29.2.2024. Om en medlem i välfärdsområdets påverkansorgan avgår från sitt uppdrag under mandatperioden, eller inte längre uppfyller behörighetskraven, väljer det kommunala påverkansorganet en ny representant inom sin sammansättning för resten av perioden och 

3. be Esbo stad, Grankulla stad, Hangö stad, Högfors stad, Ingå kommun, Kyrkslätts kommun, Lojo stad, Raseborgs stad, Sjundeå kommun och Vichtis kommun att utse sina kandidater till ungdomsfullmäktige för Västra Nylands välfärdsområde i enlighet med den sammansättning som nämns under punkt 1 före 31.8.2022.

 

Behandling 

Första vice ordförande Räsänen och beredningsdirektörerna Haapanen och Markkanen avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 11.25.

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

 

Redogörelse 

Enligt 32 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen inrätta ett ungdomsfullmäktige för välfärdsområdet eller en motsvarande påverkansgrupp för unga för att garantera den unga befolkningens möjligheter att delta och påverka; ett äldreråd för välfärdsområdet för att garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka och ett råd för personer med funktionsnedsättning för välfärdsområdet för att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka.? ?

 

Medlemmarna i dessa påverkansorgan ska väljas bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till välfärdsområdet på så vis att det från varje sådant kommunalt organ väljs minst en representant. Till påverkansorganen kan dessutom väljas andra personer. Välfärdsområdesstyrelsen ska sörja för påverkansorganens verksamhetsförutsättningar.

?

Påverkansorganen ska ges möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika verksamheter i välfärdsområdet i frågor som är eller som ett påverkansorgan bedömer vara av betydelse för barnen, de unga, de äldre eller personer med funktionsnedsättning och med hänsyn till de tjänster dessa befolkningsgrupper behöver. Påverkansorganen ska också tas med när former för delaktighet och hörande utvecklas i välfärdsområdet.?

 

Enligt 41 § i förvaltningsstadgan ska välfärdsområdesstyrelsen inrätta de påverkansorgan som anges i lagen om välfärdsområden och sörja för deras verksamhetsförutsättningar.

 

Beredning av inledningen av påverkansorganens verksamhet

 

För representanterna i påverkansorganen i kommunerna Västra Nylands välfärdsområde ordnades gemensamma möten 20.4.2022 och 22.4.2022. Vid mötena bereddes inledningen av verksamheten för varje påverkansorgan i välfärdsområdet.

 

Utifrån de gemensamma mötena bildades ett förslag om principer för inledningen av verksamheten. De skickades ut för kommentarer till representanterna i påverkansorganen 18.5.2022 och sista inlämningsdagen för kommentarerna till välfärdsområdet var 30.5.2022.

 

Verksamhetsmodellen var inom utsatt tid föremål för en kommentar från Vichtis ungdomsfullmäktige.

 

Vichtis ungdomsfullmäktige lyfte fram kommunerna från vilka det utses endast en representant till välfärdsområdets ungdomsfullmäktige. I kommentaren föreslogs alternativa modeller för antalet ledamöter och förespråkades ett alternativ där varje kommun har två (2) ordinarie ledamöter och två (2) ersättare i ungdomsfullmäktige.

 

Välfärdsområdesstyrelsen inrättar påverkansorganen i september 2022. Påverkansorganen organiserar sig uppskattningsvis i november 2022.

 

Välfärdsområdet tar fram utkast till verksamhetsstadgor för varje påverkansorgan. Välfärdsområdets påverkansorgan behandlar utkasten vid sina första möten. Välfärdsområdesstyrelsen fastställer verksamhetsstadgorna uppskattningsvis i december 2022.

 

Beslutshistoria