Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 12.09.2022 klo 11:00 - 13:20

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
104   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
105   Godkännande av arbetsordningen och val av protokolljusterare
106   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (VOF)
107   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
108 Samlingssvar på en del av de fullmäktigemotioner som lämnats in 2022 (VOF)
109 Bemötanden till revisionsnämndens rekommendationer i utvärderingsberättelsen för 2021 (VOF)
110   Öppnande av välfärdsområdescertifikatprogram för Västra Nylands välfärdsområde (VOF)
111 Godkännande av investeringsplanen 2023-2026 och 2024-2027 (VOF)
112   Delegering av beslutanderätten enligt 59 § 11 punkten i förvaltningsstadgan till välfärdsområdesstyrelsen för viss tid i syfte att trygga kontinuiteten i organisationers verksamhet under övergångsperioden (VOF)
113   Organiseringen av särskilt krävande tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Nyland efter överföringen av organiseringsansvaret 1.1.2023 och inledningen av beredningen av överlåtelse av rörelse
114 Godkännande av det ömsesidiga samarbetsavtalet mellan Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland
115 Inrättande av vissa tjänster som serviceenhetschefer
116   Tillsättande av en förhandlingskommitté för välfärdsområdesstyrelsen
117   Tillsättande av ungdomsfullmäktige för mandattiden den 1 november 2022-den 29 februari 2024
118   Tillsättande av ett råd för personer med funktionsnedsättning för mandattiden den 1 november 2022-den 31 maj 2025
119   Tillsättande av ett äldreråd för mandattiden den 1 november 2022-den 31 maj 2025
120   Förordnande av ställföreträdare för välfärdsområdesdirektören tills vidare
121   Aktualitetsöversikt
122   Meddelanden
123 Tecknande av aktier i Seure Henkilöstöpalvelut Oy
124 Sammanställning över de avtal och ansvar inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs på Västra Nylands välfärdsområdes ansvar (VOF)
125 Sammanställning över överföring av de lokaler inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som överförs i Västra Nylands välfärdsområdes besittning och på dess ansvar (VOF)

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Rehn-Kivi Veronica medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Hiilamo Henna ersättare
Nores Mia ersättare
Hyrkkö Saara välfärdsområdesfullmäktiges första vice ordförande
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Ihamäki Veli-Pekka räddningsdirektör
Koskela Jaana beredningsdirektör, gemensamma tjänster och integratione
Kuukka Tommi beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar
Moisala Jarno beredningsdirektör, förvaltning och upphandling, sekreterare
Ojaniemi Pasi beredningsdirektör, stödtjänster
Paananen Markus serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster
Pälve Matias direktör för serviceproduktionen
Rajahalme Ville beredningsdirektör, ekonomi
Sarekoski Kimmo beredningsdirektör, personal
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Hirvilammi Markus projektchef, teknisk sekreterare

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 19.09.2022