Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 119


143/00.00.01/2022

 

 

 

Välfärdsområdesstyrelsen 12.09.2022 § 119

 

 

§ 119

Tillsättande av ett äldreråd för mandattiden den 1 november 2022-den 31 maj 2025

 

Beredning och upplysningar:

Syrjänen Markus

Moisala Jarno

 fornamn.efternamn@luvn.fi

 

Förslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar tillsätta ett äldreråd för mandattiden den 1 november 2022-den 31 maj 2025 enligt följande:

- Esbo stad, fem (5) ledamöter

1:a ledamoten Olli Männikkö
2:a ledamoten Gustav Båsk
3:e ledamoten Hannu Viitanen
4:e ledamoten Kaija Viitakoski
5:e ledamoten Juhani Kytö

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Kerttu Perttilä
2:a ersättaren Kalevi Kivistö
3:e ersättaren Katri Rannisto
4:e ersättaren Matti Passinen
5:e ersättaren Pentti Walkama

- Hangö stad, en (1) ledamot

1:a ledamoten Riitta Leskinen

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Lillemor Remes

- Ingå kommun, en (1) ledamot

1:a ledamoten Ethel Björklöf

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Leena Maunu

- Högfors stad, en (1) ledamot

1:a ledamoten Eino Huotari

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Marianne Boström

- Grankulla stad, en (1) ledamot

1:a ledamoten Torolf Hedlund

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Heli Lähdesmäki

- Kyrkslätts kommun, tre (3) ledamöter

1:a ledamoten Pekka Jäppinen
2:a ledamoten Irja Orava
3:e ledamoten Kaj Sjöblom

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Seppo Nyqvist
2:a ersättaren Sonja Rönkkö
3:e ersättaren Tuomo Tiitinen

- Lojo stad, tre (3) ledamoten

1:a ledamoten Mirja Janerus
2:a ledamoten Riitta Luhtala
3:e ledamoten Liisa Mantere

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Gudrun Lahtinen
2:a ersättaren Pepina Hyppönen
3:e ersättaren Pirkko Kvarnström

- Raseborgs stad, två (2) ledamöter

1:a ledamoten Marianne Isaksson-Heimberg
2:a ledamoten Frank Lindholm

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Isa Forsbäck
2:a ersättaren Rauno Gillsten

- Sjundeå kommun, en (1) ledamot

1:a ledamoten Clas Czarneck

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Reijo Korhonen

- Vichtis kommun, två (2) ledamöter

1:a ledamoten Anna-Leena Brännare
2:a ledamoten Lea Laurell

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

1:a ersättaren Marjatta Lehtamo
2:a ersättaren Vilho Ahlgrén

Dessutom beslutar välfärdsområdesstyrelsen

1. att äldrerådet utser en ordförande och två vice ordförande inom sig, och

2. konstatera att äldrerådet behandlar de personändringar som sker under mandatperioden i de fall då en ledamot av äldrerådet har avstått från sitt uppdrag eller inte längre uppfyller valbarheten och kommunens motsvarande påverkansorgan eller något annat organ har valt en ny representant i stället för ledamoten i äldrerådet för återstoden av mandatperioden.

 

Behandling 

Under behandlingen ändrade föredraganden sitt förslag enligt följande:

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar tillsätta ett äldreråd för mandattiden den 1 november 2022-den 31 maj 2025 enligt följande:

 

- Esbo stad, fem (5) ledamöter

 

Ledamot Olli Männikkö

Ledamot Gustav Båsk

Ledamot Hannu Viitanen

Ledamot Kaija Viitakoski

Ledamot Juhani Kytö

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Kerttu Perttilä

2:a ersättaren Kalevi Kivistö

3:e ersättaren Katri Rannisto

4:e ersättaren Matti Passinen

5:e ersättaren Pentti Walkama

 

- Hangö stad, en (1) ledamot

 

Ledamot Riitta Leskinen

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Lillemor Remes

 

- Ingå kommun, en (1) ledamot

 

Ledamot Ethel Björklöf

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Leena Maunu

 

- Högfors stad, en (1) ledamot

 

Ledamot Eino Huotari

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Marianne Boström

 

- Grankulla stad, en (1) ledamot

 

Ledamot Torolf Hedlund

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Heli Lähdesmäki

 

- Kyrkslätts kommun, tre (3) ledamöter

 

Ledamot Pekka Jäppinen

Ledamot Irja Orava

Ledamot Kaj Sjöblom

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Seppo Nyqvist

2:a ersättaren Sonja Rönkkö

3:e ersättaren Tuomo Tiitinen

 

- Lojo stad, tre (3) ledamöter

 

Ledamot Mirja Janerus

Ledamot Riitta Luhtala

Ledamot Liisa Mantere

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Gudrun Lahtinen

2:a ersättaren Pepina Hyppönen

3:e ersättaren Pirkko Kvarnström

 

- Raseborgs stad, två (2) ledamöter

 

Ledamot Marianne Isaksson-Heimberg

Ledamot Frank Lindholm

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Isa Forsbäck

2:a ersättaren Rauno Gillsten

 

- Sjundeå kommun, en (1) ledamot

 

Ledamot Clas Czarneck

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Reijo Korhonen

 

- Vichtis kommun, två (2) ledamöter

 

Ledamot Anna-Leena Brännare

Ledamot Lea Laurell

 

Kommunspecifika ersättare i inträdesordning:

 

1:a ersättaren Marjatta Lehtamo

2:a ersättaren Vilho Ahlgrén

 

Dessutom beslutar välfärdsområdesstyrelsen

 

1. att äldrerådet utser en ordförande och två vice ordförande inom sig, och

 

2. konstatera att äldrerådet behandlar de personändringar som sker under mandatperioden i de fall då en ledamot av äldrerådet har avstått från sitt uppdrag eller inte längre uppfyller valbarheten och kommunens motsvarande påverkansorgan eller något annat organ har valt en ny representant i stället för ledamoten i äldrerådet för återstoden av mandatperioden.

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände föredragandens ändrade förslag enhälligt.

 

Redogörelse 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade den 6 juni 2022 § 69 be Esbo stad, Grankulla stad, Hangö stad, Högfors stad, Ingå kommun, Kyrkslätts kommun, Lojo stad, Raseborgs stad, Sjundeå kommun och Vichtis kommun att utse sina kandidater till äldrerådet för Västra Nylands välfärdsområde före den 31 augusti 2022.

 

Enligt 41 § i förvaltningsstadgan ska välfärdsområdesstyrelsen inrätta de påverkansorgan som anges i lagen om välfärdsområden och sörja för deras verksamhetsförutsättningar.

 

Bilaga

 

 

 

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

 

 

För kännedom

 

 

 

 

Beslutshistoria

 

Välfärdsområdesstyrelsen 06.06.2022 § 69

 

 

§ 69

 

Beredning och upplysningar:

 

 fornamn.efternamn@luvn.fi

 

Förslag Förändringsdirektör Sanna Svahn

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. att äldrerådet består av 20 ledamöter, varav äldrerådet väljer en ordförande och en vice ordförande. Ledamöterna väljs från kommunerna enligt följande: Esbo fem (5) ledamöter, Grankulla en (1) ledamot, Hangö en (1) ledamot, Högfors en (1) ledamot, Ingå en (1) ledamot, Kyrkslätt tre (3) ledamöter, Lojo tre (3) ledamöter, Raseborg två (2) ledamöter, Sjundeå en (1) ledamot samt Vichtis två (2) ledamöter. För de ordinarie ledamöterna väljs kommunspecifika ersättare som kallas in i inträdesordning. Antalet ersättare kan vara högst lika stort som antalet ordinarie ledamöter som har utsetts från kommunen;

2. att äldrerådets första mandatperiod är 1.11.2022-31.5.2025. Om en medlem i välfärdsområdets påverkansorgan avgår från sitt uppdrag under mandatperioden, eller inte längre uppfyller behörighetskraven, väljer det kommunala påverkansorganet en ny representant inom sin sammansättning för resten av perioden och 

3. be Esbo stad, Grankulla stad, Hangö stad, Högfors stad, Ingå kommun, Kyrkslätts kommun, Lojo stad, Raseborgs stad, Sjundeå kommun och Vichtis kommun att utse sina kandidater till äldrerådet för Västra Nylands välfärdsområde i enlighet med den sammansättning som nämns under punkt 1 före 31.8.2022.

 

Behandling 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

 

Redogörelse 

Enligt 32 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen inrätta ett ungdomsfullmäktige för välfärdsområdet eller en motsvarande påverkansgrupp för unga för att garantera den unga befolkningens möjligheter att delta och påverka; ett äldreråd för välfärdsområdet för att garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka och ett råd för personer med funktionsnedsättning för välfärdsområdet för att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka.? ?

 

Medlemmarna i dessa påverkansorgan ska väljas bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till välfärdsområdet på så vis att det från varje sådant kommunalt organ väljs minst en representant. Till påverkansorganen kan dessutom väljas andra personer. Välfärdsområdesstyrelsen ska sörja för påverkansorganens verksamhetsförutsättningar.?

 

Påverkansorganen ska ges möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika verksamheter i välfärdsområdet i frågor som är eller som ett påverkansorgan bedömer vara av betydelse för barnen, de unga, de äldre eller personer med funktionsnedsättning och med hänsyn till de tjänster dessa befolkningsgrupper behöver. Påverkansorganen ska också tas med när former för delaktighet och hörande utvecklas i välfärdsområdet.?

 

Enligt 41 § i förvaltningsstadgan ska välfärdsområdesstyrelsen inrätta de påverkansorgan som anges i lagen om välfärdsområden och sörja för deras verksamhetsförutsättningar.??

 

Beredning av inledningen av påverkansorganens verksamhet

 

För representanterna i påverkansorganen i kommunerna i Västra Nylands välfärdsområde ordnades gemensamma möten 20.4.2022 och 22.4.2022. Vid mötena bereddes inledningen av verksamheten för varje påverkansorgan i välfärdsområdet.

 

Utifrån de gemensamma mötena bildades ett förslag om principer för inledningen av verksamheten. De skickades ut för kommentarer till representanterna i påverkansorganen 18.5.2022 och sista inlämningsdagen för kommentarerna till välfärdsområdet var 30.5.2022.

 

Verksamhetsmodellen var inom utsatt tid föremål för fyra kommentarer: från äldreråden i Esbo, Kyrkslätt, Lojo samt Raseborg.

 

Esbo äldreråd föreslog en ändring enligt vilken man utser ett udda antal ledamöter. För att genomföra ändringen föreslog Esbo äldreråd att antalet ledamöter som utses från Esbo ökas till sex (6). Esbo äldreråd och Kyrkslätts äldreråd föreslog i fråga om ersättarna att inträdesordningen ersätts med personliga ersättare. Esbo äldreråd förslog att välfärdsområdesstyrelsen väljer äldrerådets ordförande och vice ordförande.

 

Lojo äldreråd och Raseborgs äldreråd hade inga ändringsförslag om verksamhetsmodellen.

 

Välfärdsområdesstyrelsen inrättar påverkansorganen i september 2022. Påverkansorganen organiserar sig uppskattningsvis i november 2022.

 

Välfärdsområdet tar fram utkast till verksamhetsstadgor för varje påverkansorgan. Välfärdsområdets påverkansorgan behandlar utkasten vid sina första möten. Välfärdsområdesstyrelsen fastställer verksamhetsstadgorna uppskattningsvis i december 2022.

 

Beslutshistoria