Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaalilautakunta
Pöytäkirja 22.03.2023/Pykälä 3


1/00.00.01/2022

 

 

 

Aluevaalilautakunta 22.03.2023 § 3

 

§ 3

Aluevaalilautakunnan tehtävät ja kokoonpano sekä esittelijän ja sihteerin valinta

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Hirvilammi Markus

 

 

Päätösehdotus Hallintojohtaja Moisala Jarno

 

Aluevaalilautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi aluevaltuuston 7.3.2022 § 12, 27.9.2022 § 62 ja 15.11.2022 § 83 päätökset aluevaalilautakunnan jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valitsemisesta toimikaudeksi 2022-2025 ja

2. että aluevaalilautakunnan sihteerinä toimii päätöksenteon tuen päällikkö Markus Hirvilammi.

 

Käsittely 

Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

 

Aluevaalilautakunta päättää

 

1. merkitä tiedoksi aluevaltuuston 7.3.2022 § 12, 27.9.2022 § 62 ja 15.11.2022 § 83 päätökset aluevaalilautakunnan jäsenten ja heidän varajäsentensä valitsemisesta toimikaudeksi 2022-2025 ja

 

2. että aluevaalilautakunnan sihteerinä toimii päätöksenteon tuen päällikkö Markus Hirvilammi.

 

 

Päätös

Aluevaalilautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Vaalilain 12 a § mukaan aluevaltuuston on asetettava hyvinvointialueelle toimikaudekseen aluevaalilautakunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa hyvinvointialueella edellisissä aluevaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka aluevaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi aluevaaleissa, ei voi osallistua aluevaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.

 

Aluevaltuusto on 7.3.2022 § 8, 27.9.2022 § 62 ja 15.11.2022 § 83 päätöksillään valinnut aluevaalilautakuntaan toimikaudeksi 2022-2025 seuraavat henkilöt:

 

 

Jäsen / Ledamot

Varajäsenet sijaantulojärjestuksessä /
Ersättarna i ersättningsordning

PJ/ Ordf.

Kuusisto Kari (kok./Saml.)

Ylisiurua Katja (vas./VF)

VPJ / Vice ordf.

Hentunen Mika (sd./SDP)

Sundström Mia (kesk./C)

3.

Kujala Tiina (r./SFP)

Drotar Kristiina (kd./KD)

4.

Mäkelä Jarno (vihr./Gröna)

Alopaeus Klaus (liik./RN)

5.

Koivunen Kirsi (ps./Sannf.) AV 15.11.2022 § 83

Aitamurto Pasi (VL) AV 27.9.2022 § 62

 

 

Vaalilain 12 b § mukaan aluevaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Se päättää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan.

 

Aluevaalilautakuntaan ei sovelleta hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitetun hallintosäännön määräyksiä aluehallituksen edustajan ja hyvinvointialuejohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.

 

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria