Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 11§ 11

Motioner inlämnade vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde

 

Beslutsförslag 

Välfärdsområdesfullmäktige antecknar motionerna för kännedom och beslutar lämna dem till välfärdsområdesstyrelsen för beredning.

 

Behandling 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

 

 

Redogörelse 

Ordföranden konstaterade att följande motioner lämnats under sammanträdet i enlighet med 26 § i förvaltningsstadgan:

 

Ledamot Felipes fullmäktigemotion: Införande av ett motionsrecept och komplettering av personalstrukturen i välfärds- och hälsocentraler med idrottsledare

 

Ledamot Värmäläs och Hiilas fullmäktigemotion: Effektivisering av skötseln av personalärenden i Västra Nylands välfärdsområde

 

Ledamot Värmäläs fullmäktigemotion: Förbättring av situationen inom hälsostationstjänsterna och vid jouren

 

Ledamot Guzeninas och Marttilas fullmäktigemotion: Ökning av välbefinnandet bland seniorer

 

SFP:s fullmäktigegrupps fullmäktigemotion: Servicen på svenska och finska måste fungera

 

Bilagor

 

 

 

Tilläggsmaterial

-

Valtuutettu Felipen valtuustoaloite: Liikkumisreseptin käyttöönotto ja liikuntaneuvojien lisääminen henkilöstörakenteeseen hyvinvointi- ja terveyskeskuksissa / Ledamot Felipes fullmäktigemotion: Införande av ett motionsrecept och komplettering av personalstrukturen med idrottsledare vid välfärds- och hälsocentraler

-

Valtuutettu Värmälän ja Hiilan valtuustoaloite: Henkilöstöasioiden hoitamisen tehostaminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella / Ledamot Värmäläs och Hiilas fullmäktigemotion: Effektivisering av skötseln av personalärenden i Västra Nylands välfärdsområde

-

Valtuutettu Värmälän valtuustoaloite: Terveysasemapalvelujen ja päivystyksen tilanteen parantaminen / Ledamot Värmäläs fullmäktigemotion: Förbättring av situationen inom hälsostationstjänsterna och vid jouren

-

Valtuutettu Guzeninan ja Marttilan valtuustoaloite: Senioreiden hyvinvoinnin lisääminen / Ledamot Guzeninas och Marttilas fullmäktigemotion: Ökning av välbefinnandet bland seniorer

-

RKP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite: Ruotsin- ja suomenkielisten palvelujen on toimittava / SFP:s fullmäktigegrupps motion: Servicen på svenska och finska måste fungera