Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 4


1/00.00.01/2022

 

 

 

Välfärdsområdesfullmäktige 14.02.2023 § 4

 

 

§ 4

Ändring av välfärdsområdesfullmäktiges beslut den 29 mars 2022 § 22 om tagande av en sekreterare för välfärdsområdesfullmäktige

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Syrjänen Markus

Moisala Jarno

 

 

Beslutsförslag  

 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar ändra sitt beslut den 29 mars 2022 § 22 och ta förvaltningsdirektören som sin sekreterare och chefen för stöd för beslutsfattande som ersättare för sekreteraren.

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

 

 

 

Bilagor

 

 

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria

 

Välfärdsområdesstyrelsen 30.01.2023 § 11

 

 

§ 11

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

 

 

 

Beslutsförslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar ändra sitt beslut den 29 mars 2022 § 22 och ta förvaltningsdirektören som sin sekreterare och chefen för stöd för beslutsfattande som ersättare för sekreteraren.

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 29 mars 2022, § 22, ta beredningsdirektören för förvaltning och upphandling till sekreterare och projektchefen för stöd för och ordnande av beslutsfattande till ersättare för sekreteraren.

 

Från och med den 1 januari 2023 övergick välfärdsområdet till en personalorganisationstruktur enligt en permanent organisationutgångspunkt och därmed bör man välja sekreterarna på nytt med sina nya beteckningar

 

Bilagor

Tilläggsmaterial

För kännedom

Beslutshistoria

 

Välfärdsområdesfullmäktige 29.03.2022 § 22

 

 

§ 22

 

Beredning och upplysningar:

 

 fornamn.efternamn@luvn.fi

 

Förslag  

 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar ta beredningsdirektören för förvaltning och upphandling till sekreterare och projektchefen för stöd för och ordnande av beslutsfattande till ersättare för sekreteraren.

 

Behandling 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige godkände förslaget enhälligt.

 

Redogörelse 

 

 

Beslutshistoria

 

Välfärdsområdesstyrelsen 22.03.2022 § 15

 

 

 

Förslag Förändringsdirektör Sanna Svahn

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar ta beredningsdirektören för förvaltning och upphandling till sekreterare och projektchefen för stöd för och ordnande av beslutsfattande till ersättare för sekreteraren.

 

 

Behandling 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

 

Redogörelse 

 

För förandet av välfärdsområdesfullmäktiges protokoll och för andra sekreteraruppgifter i organet ska välfärdsområdesfullmäktige ta en permanent sekreterare. För förhinder och jävssituationer är det dessutom nödvändigt att välja en ersättare för sekreteraren.

 

Beslutshistoria