Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 8


127/00.00.01/2022

 

 

 

Välfärdsområdesfullmäktige 14.02.2023 § 8

 

 

§ 8

Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (Haukkovaara)

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Hirvilammi Markus

 

 

 

Beslutsförslag  

 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar bevilja Lotta Haukkovaara avsked från uppdraget som ersättare i fullmäktige på grund av förlust av valbarhet samt konstatera att förtroendeuppdraget har upphört.

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

 

 

 

Bilagor

 

 

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria

 

Välfärdsområdesstyrelsen 30.01.2023 § 16

 

 

§ 16

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

 

 

 

Beslutsförslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar bevilja Lotta Haukkovaara avsked från uppdraget som ersättare i fullmäktige på grund av förlust av valbarhet samt konstatera att förtroendeuppdraget har upphört.

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Laura Haukkovaara (VKK) har genom ett brev daterat den 18 januari 2023 begärt avsked från sina förtroendeuppdrag på grund av flyttning från en kommun i välfärdsområdet. Haukkovaara är ersättare i fullmäktige. Enligt 76 § i lagen om välfärdsområden är den som är invånare i ett välfärdsområde valbar till förtroendeuppdrag i det välfärdsområdet.

 

Enligt 83 och 84 § i lagen om välfärdsområden, om en förtroendevald förlorar sin valbarhet ska det organ som utsett honom eller henne konstatera att förtroendeuppdraget har upphört. I fråga om en fullmäktigeledamot fattas beslutet av välfärdsområdesfullmäktige. Beslutet ska verkställas omedelbart. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

 

Enligt 143 m § i vallagen ska välfärdsområdesvalnämnden på begäran av välfärdsområdesfullmäktiges ordförande i enlighet med 25 § i lagen om välfärdsområden förordna en ny ersättare i fullmäktige i stället för den som avgått.

 

 

Bilagor

Tilläggsmaterial

För kännedom

Beslutshistoria