Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 42


§ 42

Meddelanden

 

Beslutsförslag 

 Välfärdsområdesstyrelsen beslutar anteckna meddelandena för kännedom.

 

 

Behandling 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

 

Redogörelse 

  Följande meddelanden delges välfärdsområdesstyrelsen:

 

1. Personalkommitténs protokoll den 18 januari 2023

 

2. Personalkommitténs protokoll den 6 februari 2023

 

3. Personalkommitténs protokoll den 15 februari 2023

 

4.  Personalkommitténs protokoll den 1 mars 2023

 

5. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens och regionförvaltningsverkets anvisning om välfärdsområdets tillsynsansvar för att tidsfristerna för utkomststöd iakttas

 

6. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens och regionförvaltningsverkets anvisning om välfärdsområdets skyldighet att övervaka att personaldimensionen för verksamhetsenheter med heldygnsomsorg för äldre är tillräcklig

 

7. Protokoll från sammanträdet för styrelsen för HUS-sammanslutningen den 6 mars 2023

 

8.  Information om social- och hälsovårdsbranschens evenemang TerveSos 2023

 

 

Bilaga

 

 

 

Tilläggsmaterial

-

Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 18.1.2023

-

Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 6.2.2023

-

Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 15.2.2023

-

Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 1.3.2023

-

Anvisning om välfärdsområdets tillsynsansvar för att tidsfristerna för utkomststöd iakttas

-

Anvisning om välfärdsområdets skyldighet att övervaka att personaldimensionen för verksamhetsenheter med heldygnsomsorg för äldre är tillräcklig

-

Protokoll från sammanträdet för styrelsen för HUS-sammanslutningen den 6 mars 2023

-

TerveSos 2023 info