Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 20.03.2023 klo 11:00 - 14:34

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
29   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
30   Godkännande av välfärdsområdesstyrelsens arbetsordning och val av protokolljusterare
31   Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare och nämnder som lyder under välfärdsområdesstyrelsen
32   Föredragandens aktualitetsöversikt
33 Behandling av samkommunen Etevas bokslut för 2022 (VOF)
34 Behandling av Kårkulla samkommuns bokslut för 2022 (VOF)
35 Behandling av bokslutet för 2022 (VOF)
36   Översikt över beredningen av servicestrategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå
37   Godkännande av de strategiska principerna för upphandlingen av hemvården
38 Anslutning till välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab och aktieteckning
39 Givande av utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om välfärdsområdesbesvär över välfärdsområdesstyrelsens beslut den 12 december 2022 § 203 om begäran om omprövning av beslutet om tillsättningen av tjänsten som lokaldirektör
40 Behandling av begäran om omprövning av välfärdsområdesstyrelsens beslut den 31 januari 2023 § 7 om principerna för ordnande av måltidsservice
41   Behandling av begäran om omprövning gällande räddningsdirektörens beslut 22.2.2023 § 6 om val av räddningschef
42   Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
Laiho Mia ordförande
Räsänen Joona 1:a vice ordförande
Wickström Henrik 2:a vice ordförande
Frantsi-Lankia Marjut medlem
Juvonen Arja medlem
Kivekäs Liisa medlem
Laakso Ville medlem
Lassus Johan medlem
Myllyniemi Markus medlem
Nummelin Petra medlem
Pajuoja Matti medlem
Piirtola Mikko medlem
Rehn-Kivi Veronica medlem
Sahiluoma Anna medlem
Uusitalo Arja medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Hertell Sirpa ersättare
Hyrkkö Saara välfärdsområdesfullmäktiges första vice ordförande
Vuornos Henrik välfärdsområdesfullmäktiges andra vice ordförande
Guzenina Maria välfärdsområdesfullmäktiges tredje vice ordförande
af Hällström Nina nationalspråksnämndens ordförande
Suominen Milla ungdomsfullmäktiges representant
Svahn Sanna välfärdsområdesdirektör
Ahlström Mari serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer
Anttila Eliisa beredningsdirektör, kommunikation
Hokkanen Timo serviceområdesdirektör, funktionshinderservice
Ihamäki Veli-Pekka räddningsdirektör
Kuukka Tommi direktör för digitala tjänster
Markkanen Kimmo
Moisala Jarno förvaltningsdirektör, sekreterare
Ohrankämmen Karoliina chef för enheten strategi och ledningsstöd
Ojaniemi Pasi direktör för supporttjänster
Puurunen Veli-Pekka
Rajahalme Ville ekonomidirektör
Sarekoski Kimmo personaldirektör
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre
Syrjänen Markus direktör för koncerntjänsterna
Öberg Benita chef för svenskspråkig service
Hirvilammi Markus chef för stöd för beslutsfattande, teknisk sekreterare
Salo Sampo Egentliga Tavastlands välfärdsområdes ekonomidirektör
Ilmonen Otto Egentliga Finlands välfärdsområdes ledande sakkunnig

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 27.03.2023