Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 31


§ 31

Tillsyn över lagligheten av beslut av tjänsteinnehavare och nämnder som lyder under välfärdsområdesstyrelsen

 

Beslutsförslag 

Välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn

 

  Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att den inte tar upp följande beslut av                             tjänsteinnehavare och nämnder som lyder under välfärdsområdesstyrelsen                             till behandling:

  

 Välfärdsområdesdirektör
 

Ärenden som gäller koncernstyrning
 

10.3.2023 § 38 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajan nimeäminen Oy Apotti Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
 

Allmänna ärenden

10.3.2023 § 39 Lausunto opetushallitukselle sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

13.3.2023 § 40 Lausunto valtioneuvoston asetuksesta hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän toiminnan vakiinnuttamisen ja kehittämisen valtionavustuksesta vuosina 2023 ja 2024 (VN/3570/2023)

Serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster

Personalärenden

13.3.2023 § 5 Palveluyksikköpäällikkö, Mielenterveys- ja päihdepalvelut (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti mtp-palvelut), viran vakinainen täyttäminen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut, Mielenterveys ja päihdepalvelut, Lohjan, Karkkilan, Vihdin, Kirkkonummen, Raaseporin, Hangon, Inkoon ja Siuntion mielenterveys- ja päihdepalvelut, työavain LUVN-05-137-23.
 

Protokoll för nämnder som lyder under välfärdsområdesstyrelsen

Nämnden för tjänster och resurser 28.2.2023
Framtids- och utvecklingsnämnden 2.3.2023
Beredskaps- och säkerhetsnämnden 7.3.2023

 

Behandling

 

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

 

 

Redogörelse 

 Enligt 97 § i lagen om välfärdsområden kan välfärdsområdesstyrelsen, välfärdsområdesstyrelsens ordförande, välfärdsområdesdirektören eller en genom förvaltningsstadgan tillförordnad tjänsteinnehavare i välfärdsområdet till behandling i välfärdsområdesstyrelsen ta upp ett ärende som med stöd av denna lag har delegerats till en underlydande myndighet eller en sektion i välfärdsområdesstyrelsen och i vilket den behöriga myndigheten har fattat ett beslut.
 

Enligt välfärdsområdesstyrelsens beslut den 31 maj 2022 § 56 meddelas nämndernas, välfärdsområdesdirektörens, serviceområdesdirektörernas och direktören för koncerntjänsternas och direktören för serviceproduktionens beslut till styrelsen för utövande av övertagningsrätt. Nämnder som lyder under välfärdsområdesstyrelsen är nämnden för tjänster och resurser, framtids- och utvecklingsnämnden samt beredskaps- och säkerhetsnämnden.
 

Ärendet ska tas till behandling i ett högre organ inom den tid inom vilken begäran om omprövning enligt 139 § i lagen om välfärdsområden ska framställas.

 

Enligt 97 § i lagen om välfärdsområden får till behandling i ett högre organ dock inte tas:

 

1. ärenden som gäller tillstånds-, anmälnings- och tillsynsförfaranden enligt lag eller förordning,

2. ärenden inom hälso- och sjukvården eller socialväsendet som gäller en individ,

3. ärenden som överförts till ett i 54 § avsett gemensamt organ för välfärdsområden, om de berörda välfärdsområdena så avtalar.

 

Protokollen för nämnderna som lyder under välfärdsområdesstyrelsen kan läsas på välfärdsområdets webbplats på adressen https://luhva-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers&id=. 

 

Besluten av tjänsteinnehavare som lyder under välfärdsområdesstyrelsen kan läsas på välfärdsområdets webbplats på adressen https://www.luvn.fi/fi/viranhaltijapaatokset.