Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesstyrelsen
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 39506/01.01.01/2022

 

 

 

Välfärdsområdesstyrelsen 20.03.2023 § 39

 

 

§ 39

Givande av utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om välfärdsområdesbesvär över välfärdsområdesstyrelsens beslut den 12 december 2022 § 203 om begäran om omprövning av beslutet om tillsättningen av tjänsten som lokaldirektör

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Syrjänen Markus

Sarekoski Kimmo
Uski Lauri
Anja Lahermaa

 

 

Beslutsförslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar ge Helsingfors förvaltningsdomstol det bifogade utlåtandet om välfärdsområdesbesvär över välfärdsområdesstyrelsens beslut den 12 december 2022 § 203.

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Välfärdsområdesdirektören valde genom sitt beslut den 21 november 2022 § 74 en lokaldirektör till en ordinarie tjänst. En begäran om omprövning av beslutet framställdes till välfärdsområdesstyrelsen den 30 november 2022. Välfärdsområdesstyrelsen avslog begärandet om omprövning enhälligt genom sitt beslut den 12 december 2022 § 203. Beslutet har överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

I besväret krävs att beslutet om tillsättandet av lokaldirektören till en ordinarie tjänst ska upphävas i sin helhet som lagstridigt och att beslutet inte på något sätt verkställs. Helsingfors förvaltningsdomstol har bett välfärdsområdet att ge ett utlåtande med anledning av besvären. Den utsatta tiden för givande av utlåtandet var den 17 mars 2023. För givande av ett utlåtande har begärts och fåtts förlängning fram till den 31 mars 2023.

 

Förslaget till utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol ingår som bilaga. Enligt utlåtandet ska besvären förkastas. Välfärdsområdesdirektörens beslut den 21 november 2022 § 74 stred inte mot lagen.

 

Bilagorna till beslutet innehåller personuppgifter, varför de inte publiceras på välfärdsområdets webbplats.

 

Enligt 41 § 3 punkten i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen bevaka välfärdsområdets intresse och, om inte något annat anges i förvaltningsstadgan, företräda välfärdsområdet och föra välfärdsområdets talan.

 

 

Bilagor

1

Utlåtande om välfärdsområdesbesvär över välfärdsområdesstyrelsens beslut den 12 december 2022 § 203

2

Partens välfärdsområdesbesvär till förvaltningsdomstolen om välfärdsområdesdirektörens beslut § 74

 

Tilläggsmaterial

-

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö

-

Helsingin hallinto-oikeuden viesti määräajan pidentämisestä

-

Hakuilmoitus, Toimitilajohtaja

-

Toimitilajohtaja hakijayhteenveto (Salassa pidettävä JulkL (621/199) § 24.1 kohta 29)

-

Toimitilajohtaja ansiovertailujen yhteenveto (Salassa pidettävä JulkL (621/199) § 24.1 kohta 29)

-

Hyvinvointialuejohtajan päätös 21.11.2022 § 74 toimitilajohtajan viran vakinaisesta täyttämisestä

-

Asianosaisen oikaisuvaatimus koskien hyvinvointialuejohtajan päätöstä 21.11.2022 § 74 toimitilajohtajan viran vakinaisesta täyttämisestä

-

Ote pöytäkirjasta aluehallitus 12.12.2022 §203

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria