Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nationalspråksnämnden
Pöytäkirja 29.03.2023/Pykälä 13


§ 13

Meddelanden

 

Beslutsförslag 

 Nationalspråksnämnden beslutar anteckna meddelandena för kännedom.

 

 

Behandling 

Under behandlingen informerade sekreteraren Kamppi nämnden om kommande fullmäktigeseminarier för förtroendevalda som ska äga rum följande datum:

 

- 30.5.2023

- 5.9.2023

 

Beslut

 

 

 

 

 

Redogörelse 

  Följande meddelanden delges nationalspråksnämnden:

 

 

1. Välfärdsområdesfullmäktiges beslut 25.10.2022 § 69: Godkännande av välfärdsområdesstrategin (Länk: https://luhva-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022118-4)

 

2. Välfärdsområdesfullmäktiges beslut 13.12.2022 § 88: Godkännande av Västra Nylands välfärdsområdes budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023-2025 (Länk: https://luhva-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022137-4 )

 

 

Bilaga

 

 

 

Tilläggsmaterial