Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nationalspråksnämnden
Pöytäkirja 29.03.2023/Pykälä 12


27/00.01.02/2022

 

 

 

Nationalspråksnämnden 29.03.2023 § 12

 

 

§ 12

Godkännande av sammanträdestidtabellen för hösten 2023

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Kamppi Kaisa

 

 

 

Beslutsförslag Servicelinjedirektör, social- och hälsovårdens serviceproduktion, tjänster på svenska Öberg Benita

 

Nationalspråksnämnden beslutar att dess sammanträden hösten 2023 hålls vid följande tidpunkter;

onsdagen den 30 augusti 2023 kl. 17.00
onsdagen den 4 oktober 2023 kl. 17.00
onsdagen den 15 november 2023 kl. 17.00 och
onsdagen den 13 december 2023 kl. 17.00.

 

 

 

 

Behandling 

Under behandlingen lämnade ledamoten Lahti ett ändringsförslag om att tidpunkten för sammanträde i december skulle flyttas till torsdagen 14 december 2023.

 

Ordföranden frågade sammanträdet om ledamot Lahtis tilläggsförslag kan godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslaget hade godkänts enhälligt.

 

 

 

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutade att dess sammanträden hösten 2023 hålls vid följande tidpunkter;

onsdagen den 30 augusti 2023 kl. 17.00
onsdagen den 4 oktober 2023 kl. 17.00
onsdagen den 15 november 2023 kl. 17.00 och
torsdagen den 14 december 2023 kl. 17.00.

 

 

 

Redogörelse 

 

Enligt 68 § i förvaltningsstadgan beslutar organet tiden för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också när organets ordförande, eller om ordföranden har förhinder, vice ordföranden anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då tidpunkten för sammanträdet.

 

I sammanträdesplaneringen beaktas en smidig samordning mellan nämndens och välfärdsområdesstyrelsens och välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden.

 

 

 

Bilagor

 

 

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria

 

Nationalspråksnämnden 16.11.2022 § 5

 

 

§ 5

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

 

 

 

Beslutsförslag  

 

Nationalspråksnämnden beslutar  

1. att dess sammanträden för våren 2023 hölls vid följande tidpunkter:

- onsdagen den 15 februari 2023 från kl. 17
- onsdagen den 29 mars 2023 från kl. 17
- onsdagen den 3 maj 2023 från kl. 17
- onsdagen den 14 juni 2023 från kl. 17;

2. konstatera att sammanträdeskallelserna och föredragningslistorna skickas elektroniskt, om möjligt 5 dagar före sammanträdet, i enlighet med förvaltningsstadgan,

3. att nationalspråksnämnden vid behov kan sammanträda på kallelse av ordföranden för brådskande beslut i ärenden som hör till dess behörighet samma dag eller annars tidigare än inom 5 dagar från det att kallelsen till sammanträde skickades, och

4. att det sätt att fatta beslut som ordföranden beslutat om och den eventuella sammanträdesplatsen anges i sammanträdeskallelsen som ordföranden utfärdar.

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Nationalspråksnämnden godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Sändande av en kallelse till ett sammanträde

 

Enligt 69 § i förvaltningsstadgan sammankallas sammanträdet av ordföranden eller, om ordföranden har förhinder, av vice ordföranden.

 

I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Det ska framgå vilket av organets sätt att fatta beslut som iakttas vid respektive ärende. Om ett ärende behandlas i elektroniskt beslutsförfarande, ska det i kallelsen nämnas före vilken tidpunkt ärendet ska behandlas elektroniskt.

 

Kallelsen ska sändas om möjligt 5 dagar före sammanträdet. En föredragningslista som upptar redogörelse, motiveringar till beslutfattandet och beslutsförslag i varje ärende som föreligger till behandling bifogas kallelsen. Kallelsen kan också sändas elektroniskt.

 

Kallelsen sänds till ledamöterna och andra som har rätt att närvara. Föredragningslistan sänds också till ersättarna för kännedom, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

 

Tid och plats för ett sammanträde

 

Enligt 68 § i förvaltningsstadgan beslutar organet tiden för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också när organets ordförande, eller om ordföranden har förhinder, vice ordföranden anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då tidpunkten för sammanträdet.

 

 

Bilagor

Tilläggsmaterial

För kännedom

Beslutshistoria