Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nationalspråksnämnden
Pöytäkirja 29.03.2023/Pykälä 11


8/02.00.00/2022

 

 

 

Nationalspråksnämnden 29.03.2023 § 11

 

 

§ 11

Preliminära bokslutsuppgifter för 2022

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Rajahalme Ville

 

 

 

Beslutsförslag Servicelinjedirektör, social- och hälsovårdens serviceproduktion, tjänster på svenska Öberg Benita

 

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna informationen för kännedom.

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Nationalspråksnämnden godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde fastställde välfärdsområdets budget 2022 vid sitt sammanträde den 14 januari 2022 § 7. På basis av att de beredningsuppgifter som hänför sig till överföringen av organiseringsansvaret har preciserats samt statens beslut om finansieringen av beredningen av välfärdsområdet beslutade det temporära beredningsorganet göra preciseringar i budgeten vid sitt sammanträde den 28 februari 2022 § 69. Dessutom beslutade välfärdsområdesfullmäktige utifrån välfärdsområdets bokslutsprognos om ändringar i budgeten vid sitt sammanträde den 25 oktober 2022 § 71.

 

Välfärdsområdets bokslut för 2022 utarbetas i enlighet med bokslutsbestämmelserna i lagen om välfärdsområden. Enligt 117 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning. Fullmäktige ska behandla bokslutet före utgången av juni månad.

 

Välfärdsområdets slutliga bokslutsuppgifter för 2022 färdigställs i början av mars 2023. Den här aktualitetsrapporten gäller preliminära bokslutsuppgifter, varvid mindre ändringar i de slutgiltiga bokslutsuppgifterna är möjliga. En rapport om de preliminära bokslutsuppgifterna behandlas på sammanträdet.

 

 

Bilagor

 

 

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria