Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nationalspråksnämnden
Pöytäkirja 29.03.2023/Pykälä 10


1 Projektets slutrapport

1476/00.01.02/2023

 

 

 

Nationalspråksnämnden 29.03.2023 § 10

 

 

§ 10

Genomgång av slutrapporten från det beredande projektet gällande Västra Nylands välfärdsområdets specialuppdrag att stödja utvecklandet av de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna i hela landet

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Kajander Elisabeth

 

 

 

Beslutsförslag Servicelinjedirektör, social- och hälsovårdens serviceproduktion, tjänster på svenska Öberg Benita

 

Nationalspråknämnden beslutar anteckna slutrapporten i bilagan för kännedom.

 

Behandling 

Ledamot Weintraub avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 19.07.

 

Sakkunnige Markkula avlägsnade sig från sammanträdet efter behandlingen av detta ärende kl. 19.12.

 

Beslut

Nationalspråksnämnden godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

 I lagen om ordnande av social- och hälsovård 612/2021, 33 § förutsätts att Västra Nylands välfärdsområdets ska stödja utvecklandet av de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna i hela landet. Med tanke på denna uppgift startades ett förberedande projekt som pågick från mars till december 2022. Projektet beviljades finansiering av Social- och hälsovårdsministeriet.

 

Projektets målsättning var att föreslå en struktur och modell för en stödfunktion för denna lagstadgade verksamhet. En dylik nationell stödfunktion har inte funnits tidigare inom den svenskspråkiga FUUI-verksamheten (forskning, utbildning, utveckling, innovation). Dessutom var en målsättning att bilda nätverk med de tvåspråkiga välfärdsområdena och andra aktörer, och att preliminärt ta fram en verksamhetsplan och en substansagenda för den kommande verksamheten.

 

Projektets viktigaste resultat är den information som inhämtats från både innehållsmässigt och regionalt olika aktörer och som hänför sig till de tvåspråkiga nätverken och FUUI-samarbetet samt fältets behov och önskemål. Genom projektet ges förslag på den lagstadgade stödfunktionens struktur och finansiering samt fältets önskemål för specialuppgiftens substansagenda och framtidsvision 2030.

 

Slutrapporten finns som bilaga.

 

 

 

Bilagor

1

Projektets slutrapport

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria