Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nationalspråksnämnden
Pöytäkirja 29.03.2023 klo 17:00 - 19:41

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
7   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
8   Godkännande av nationalspråksnämnden arbetsordning och val av protokolljusterare
9   Aktualitetsöversikt
10 Genomgång av slutrapporten från det beredande projektet gällande Västra Nylands välfärdsområdets specialuppdrag att stödja utvecklandet av de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna i hela landet
11   Preliminära bokslutsuppgifter för 2022
12   Godkännande av sammanträdestidtabellen för hösten 2023
13   Meddelanden

Osallistuja Tehtävä
af Hällström Nina ordförande
Abborre Christel vice ordförande
Ahde Elina medlem
Backman Ralf medlem
Braskén Peter medlem
Broman Annika medlem
Krogius Edward medlem
Lahti Viveca medlem
Liljelund John medlem
Särs Tony medlem
Weintraub Roger medlem
Westerholm Anita medlem
Åkerfelt Heidi medlem
Nores Mia välfärdsområdesstyrelsens representant
Öberg Benita chef för svenskspråkig service
Kamppi Kaisa sekreterare
Markkula Tiina sakkunnig
Leidenius Kia specialsakkunnig
Wetterstrand Cathrinne servicechef
Suominen Tuula serviceområdesdirektör, tjänster för äldre

Nähtävilläolo
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Alkaen 05.04.2023