Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 31.10.2022/Pykälä 158419/00.02.00/2022

 

 

 

Aluehallitus 31.10.2022 § 158

 

§ 158

Palvelusetelillä tuotettavista palveluista päättäminen

 

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Suominen Tuula

Mätäsaho Johanna

 

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

 

Aluehallitus päättää

1. ottaa käyttöön palvelusetelit seuraavien palvelujen järjestämisen tuotantotapana 1.1.2023 alkaen:

- Henkilökohtaisen apu
- Ikääntyneiden pitkäaikainen ja lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen
- Ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta
- Kotisiivous
- Kouluikäisten lasten ja nuorten lakisääteinen silmälääkäritutkimus
- Lääkkeiden koneellinen annosjakelu
- Lapsiperheiden kotipalvelu
- Suun terveydenhuollon kokonaishoito
- Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito sekä omaishoitajan vapaan aikainen hoito kotona
- Terveysasemapalvelu ja

2. hyväksyä kohdassa 1 päätettyjen palvelujen palvelusetelien arvot ja arvon määräytymisen periaatteet liitteiden 1-10 mukaisesti.

 

Käsittely 

Käsittelyn aikana puheenjohtaja Laiho teki seuraavan muutosehdotuksen:

 

"Lisätään kohdaksi 3 seuraavaa:

 

3. että palvelusetelien arvo tarkistetaan säännöllisin määräajoin palvelujen saatavuuden ja laadun varmistamiseksi sekä vastaamaan kustannuskehitystä."

 

Jäsen Vehmanen kannatti puheenjohtaja Laihon tekemää ehdotusta.

 

Käsittelyn aikana jäsen Vehmanen teki seuraavan muutosehdotuksen:

 

"Aluehallitus toivoo, että palvelustrategian valmistelussa selvitetään mahdollisuutta siihen, että asiakas voi näin halutessaan valita erityispalveluita tai perusmaksua kalliimman palvelun maksamalla lisämaksun palvelusetelin arvon päälle."

 

2. varapuheenjohtaja Wickström kannatti jäsen Vehmasen tekemää muutosehdotusta.

 

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi.

 

Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko puheenjohtajan tekemä muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska kukaan ei vastustanut, totesi puheenjohtaja, että muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko jäsen Vehmasen tekemä muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ei voitu, totesi puheenjohtaja, että asiasta suoritetaan nimenhuutoäänestys.

 

Niiden, jotka kannattivat esittelijän päätösehdotusta, tuli äänestää "JAA". Niiden, jotka kannattivat jäsen Vehmasen tekemää muutosehdotusta, tuli äänestää "EI".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotus sai 9 JAA-ääntä ja jäsen Vehmasen tekemä muutosehdotus 8 EI-ääntä.

 

JAA-äänen antoivat 1. varapuheenjohtaja Räsänen, jäsenet Frantsi-Lankia, Juvonen, Kivekäs, Myllyniemi, Nummelin, Pajuoja ja Rehn-Kivi sekä varajäsen Hertell.

 

EI-äänen antoivat puheenjohtaja Laiho, 2. varapuheenjohtaja Wickström, jäsenet Laakso, Lassus, Piirtola, Uusitalo ja Vehmanen sekä varajäsen Blom.

 

Koska esittelijän päätösehdotus oli saanut nimenhuutoäänestyksessä eniten ääniä, totesi puheenjohtaja, että aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Projektipäällikkö Aitkoski saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 11.54.

 

Valmistelujohtaja Sarekoski oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 12.19-12.22.

 

Päätös

Aluehallitus päätti

1. ottaa käyttöön palvelusetelit seuraavien palvelujen järjestämisen tuotantotapana 1.1.2023 alkaen:

- Henkilökohtaisen apu
- Ikääntyneiden pitkäaikainen ja lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen
- Ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta
- Kotisiivous
- Kouluikäisten lasten ja nuorten lakisääteinen silmälääkäritutkimus
- Lääkkeiden koneellinen annosjakelu
- Lapsiperheiden kotipalvelu
- Suun terveydenhuollon kokonaishoito
- Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito sekä omaishoitajan vapaan aikainen hoito kotona
- Terveysasemapalvelu;

2. hyväksyä kohdassa 1 päätettyjen palvelujen palvelusetelien arvot ja arvon määräytymisen periaatteet liitteiden 1-10 mukaisesti ja

3. että palvelusetelien arvo tarkistetaan säännöllisin määräajoin palvelujen saatavuuden ja laadun varmistamiseksi sekä vastaamaan kustannuskehitystä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selostus 

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.?Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain?(569/2009) 1 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelien tarkoituksena on lisätä asiakkaan ja potilaan valinnanmahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujentuottajien yhteistyötä.

 

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää palveluja asukkaille. Palvelun myöntäminen perustuu aina palvelun ja hoidon tarpeen arviointiin, joka tehdään hyvinvointialueen palveluissa. Palvelusetelillä voit itse valita palveluntuottajan, jonka Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on hyväksynyt määriteltyjen laatukriteereiden mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin hyvinvointialueen tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestettyjen palvelujen piiriin.

 

Asiakas voi sopia palveluntuottajan kanssa muista palveluista palvelusetelillä myönnettyjen palveluiden lisäksi, mutta silloin asiakas maksaa niistä täyden hinnan. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei saa Kelan korvausta eikä kotitalousvähennystä.

 

Asiakkaan ja palveluntuottajan sopiessa palvelusetelipalvelusta hyvinvointialue ei ole sopimusosapuolena, koska kyseessä on asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus.

 

Palvelusetelien siirtymistä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle on valmisteltu palveluseteliprojektissa, jossa on ollut edustajat niistä kunnista, joissa palveluseteli on ollut käytössä. Palveluseteleiden valmistelussa keskiössä siirtymävaiheen turvaaminen ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden kannalta välttämättömien asioiden yhtenäistäminen. Valmistelu ei ota kantaa hyvinvointialueen palvelujen tuottamistapoihin tulevaisuudessa.  Palvelusetelikohtaisissa työryhmissä on selvitetty palvelusetelin käyttöä Länsi-Uudenmaan alueella ja valmisteltu palvelusetelien siirtymistä, arvoa ja määräytymisen perusteita. Lisäksi työryhmissä on harmonisoitu ja päivitetty palvelusetelin käsikirjoja. Palvelusetelin siirtymisen valmistelussa on pyydetty palvelusetelituottajilta näkemyksiä palvelusetelitoiminnasta ja niihin liittyvistä käsikirjoista.

 

Arvonmäärittely on tehty työryhmissä, jossa on huomioitu palvelusetelien tämänhetkiset arvot sekä käyttäjämäärät. Lisäksi arvonmäärityksessä on huomioitu hyvinvointialueen määrärahat sekä palveluntuotannon kustannukset. Palvelusetelin arvon on oltava sellainen, että palveluseteli muodostaa tosiasiallisen vaihtoehdon muulla tavoin järjestettävälle palvelulle.

 

Palvelusetelivalmistelussa on kerätty ehdotuksia ja kysymyksiä palveluntuottajilta webropol-kyselyllä kesän aikana. Palvelusetelien valmistelun tilannetta on esitelty luottamushenkilöseminaarissa 27.9.2022. 

 

Hyvinvointialueelle ehdotetaan käyttöönotettavaksi seuraavat palvelusetelit palvelujen järjestämisen tuotantotapana 1.1.2023 alkaen:

 

- Henkilökohtaisen apu

- Ikääntyneiden pitkäaikainen ja lyhytaikaisen ympärivuorokautinen palveluasuminen

- Ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminta

- Kotisiivous

- Kouluikäisten lasten ja nuorten lakisääteinen silmälääkäritutkimus

- Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

- Lapsiperheiden kotipalvelu

- Suun terveydenhuollon kokonaishoito

- Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito sekä omaishoitajan vapaan aikainen hoito kotona

- Terveysasemapalvelut

 

Käyttöön otettavilla palveluseteleillä turvataan asiakkaiden palvelujen jatkumista sujuvasti 1.1.2023 alkaen.

 

Palvelusetelien arvot, nykytilanne hyvinvointialueen kunnissa ja arvon määräytymisen periaatteet ovat kirjattuna palvelusetelikohtaisissa liitteissä.

 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 41 § mukaan hyvinvointialueen aluehallituksen tehtävänä on päättää palvelujen järjestämisen periaatteista hyvinvointialuestrategian mukaisesti. Hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyy mihin palveluihin palveluseteliä käytetään ja mikä on palvelusetelin arvo.

 

Liitteet

1

Henkilökohtaisen avun palveluseteli

2

Ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan palveluseteli

3

Ikääntyneiden pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli

4

Kotisiivouksen palveluseteli

5

Kouluikäisten lasten ja nuorten lakisääteisen silmälääkäritutkimuksen palveluseteli

6

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

7

Lääkkeiden koneellisen annosjakelun palveluseteli

8

Suun terveydenhuollon kokonaishoidon palveluseteli

9

Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palveluseteli sekä palveluseteli omaishoitajan vapaan aikaiseen hoitoon kotona

10

Terveysasemapalvelujen palveluseteli

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

Päätöshistoria