Dynasty tietopalvelu Haku RSS Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Västra Nylands välfärdsområde

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 14.02.2023/Pykälä 6


132/00.00.01/2022

 

 

 

Välfärdsområdesfullmäktige 14.02.2023 § 6

 

 

§ 6

Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag (Ampuja)

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

Hirvilammi Markus

 

 

 

Beslutsförslag  

 

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar

1. bevilja Ari Ampuja avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i nämnden för tjänster och resurser och konstatera att förtroendeuppdraget har upphört och

2. välja en ny ledamot till nämnden för tjänster och resurser.

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt

1. bevilja Ari Ampuja avsked från uppdraget som ledamot i nämnden för tjänster och resurser och konstatera att förtroendeuppdraget har upphört och

2. välja Arttu Lankinen till ny ledamot i nämnden för tjänster och resurser.

 

 

Redogörelse 

 

 

 

Bilagor

 

 

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom

 

 

 

Beslutshistoria

 

Välfärdsområdesstyrelsen 30.01.2023 § 14

 

 

§ 14

 

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):

 

 

 

Beslutsförslag Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar

1. bevilja Ari Ampuja avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i nämnden för tjänster och resurser och konstatera att förtroendeuppdraget har upphört och

2. välja en ny ledamot till nämnden för tjänster och resurser.

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände beslutsförslaget enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Ari Ampuja (Sannf) har i ett e-postmeddelande den 16 januari 2023 begärt avsked från uppdraget som ledamot i nämnden för tjänster och resurser. Orsaken till begäran om avsked är ett byte av förtroendeuppdrag inom sannfinländarnas fullmäktigegrupp på grund av jävsbestämmelser.


Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Ledamöter i nämnden för tjänster och resurser beviljas avsked av välfärdsområdesfullmäktige.

 

Valbarhet till nämnden för tjänster och resurser

 
Enligt 79 § i lagen om välfärdsområden är den som är valbar till välfärdsområdesfullmäktige valbar till en nämnd, dock inte:

 

1. den som är anställd hos välfärdsområdet och lyder under nämnden,

 

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom nämndens uppgiftsområde och där välfärdsområdet har bestämmande inflytande,

 

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden.

 

Enligt 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen ska kvinnor och män i välfärdsområdens och välfärdssammanslutningars organ och organ för samverkan mellan välfärdsområden, med undantag för välfärdsområdesfullmäktige, vara representerade till minst 40 procent vardera.

 

 

Bilagor

Tilläggsmaterial

För kännedom

Beslutshistoria